สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2670 8888 Call Center 1200 ( โทรฟรี ) E-mail : 1200@nbtc.go.th


สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 กสทช.
เวอร์ชัน 2.0.0 9/10/2563 17:10 น.